gösterme zamiri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Varlıkların yerini, işaret yoluyla belirten zamir, işaret zamiri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gös-ter-me za-mi-ri