çömlek hamuru ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çanak çömlek yapımında kullanılan özlü kil veya çamur

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çöm-lek ha-mu-ru