ne demek?

Döşeme ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

dö-şe-ye-bil-mek