feminizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Toplumda kadının haklarını çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden düşünce akımı, kadın hareketi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca féminisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-mi-nizm