hazır çorba ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Önceden hazırlanmış ve paket hâlinde satışa sunulmuş çorba

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-zır çor-ba