başı dumanlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doruğunu sis bürümüş "(dağ)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sarhoş

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Efkârlı


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şı du-man-lı