ne demek?

Akşamlatmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-şam-lat-ma