asıl nüsha ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yazma eserin veya belgenin özgün biçimi, asli nüsha

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sıl nüs-ha