başmürettip ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başdizgici

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Arapça murettib


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-mü-ret-tip