başhakemlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başhakem olma durumu, başyargıcılık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başhakemin yaptığı iş, başyargıcılık


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-ha-kem-lik