elektrolit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektroliz işlemiyle çözülen madde

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"

kelimesinin kökeni; Fransızca électrolyte

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir elektrolitten akım geçirildiğinde elektrotlarda meydana gelen kimyasal değişme

Özelliği / Tipi / Türü; "kimya"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Hücre içi ve dışı sıvısındaki sodyum, potasyum vb. madensel iyonlar

İlişkili birleşik kelimeler; "elektrolit dengesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-lit