elektrolit dengesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hücre içi ve dışı sıvılarında madensel iyonların uygun yoğunlukta bulunması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,biyoloji, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-lit den-ge-si