durum ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Arkadaşımın sağlık durumu iyiye gidiyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Duruş biçimi, konum, tavır

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, dil bilgisi"

İlişkili birleşik kelimeler; "durum eki" "durum ortacı" "durum ulacı" "açık durum" "coğrafi durum" "geçerli durum" "istenmeyen durum" "seferî durum" "süredurum" "sürer durum" "üç durum yasası" "yalın durum" "ad durumu" "ayrılma durumu" "belirtme durumu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
du-rum