durum eki ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Adın bir adla veya fiille ilgisini kuran ek, hâl eki

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-rum eki