ad durumu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başka bir kelime ile ilgi kurmak için adın yalın biçimde veya ek alarak girdiği durum, isim durumu, isim hâli

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ad du-ru-mu