belirtme durumu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüklemi geçişli bir fiil olan cümlede fiilin doğrudan etkilediği, -ı/ -i, -u/ -ü ekini almış ad, yükleme durumu, yükleme hâli, akuzatif: sokağ-ı "(temizlemek)", ev-i (ısıtmak), okul-u (sevmek), yüz-ü (yıkamak) vb

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-lirt-me du-ru-mu