donra ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Saç kepeği, kaş konağı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalınlaşmış, tabaka durumuna gelmiş kir


Hecelenişi / Hecelemesi;
don-ra