bağlanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağlama işine konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

Örnek / Cümle; "Köpekleri evlerinin önündeki ağaca bağlanmış."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sevmek, içten bağlı olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yalnızca belli bir işle uğraşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şey bir kimseye ayrılmak, tahsis edilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Sözle veya yazılı olarak bir şeye bağlanmak, angaje olmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Beklenen şey elde edilmez olmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-lan-mak