ne demek?

Fütuhatçı olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

fü-tu-hat-çı-lık