disiplin suçu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğitim ve iş hayatında bir kimsenin disiplin yönetmeliğine aykırı davranışı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-sip-lin su-çu