elektroensefalograf ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beyinde oluşan elektriksel etkinliği kaydeden cihaz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca électro-encéphalographe


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-en-se-fa-log-raf