akordu bozuk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Akortsuz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Uyumsuz davranışlarda bulunan

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kor-du bo-zuk