ağız tatsızlığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir topluluk içindeki geçimsizlik, anlaşmazlık, huzursuzluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğız tat-sız-lı-ğı