deprem ortası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Depremin gerçekleşmesine neden olan fay kırılmasının tam olarak gerçekleştiği yer, merkez üs, episantır

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dep-rem or-ta-sı