domuz balığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yunusgillerden bir tür memeli "(Phocaena communis)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-muz ba-lı-ğı