düğün değil bayram değil eniştem beni niye öptü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

gösterilen yakınlığın, iltifatın gizli bir nedeni olduğu düşünüldüğünde söylenen bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-ğün de-ğil bay-ram de-ğil eniş-tem beni niye öptü