göz kamaştırıcı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözün kamaşmasına, bir süre göremez duruma gelmesine yol açan "(ışık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Muhteşem, çok güzel, parlak, görkemli

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz ka-maş-tı-rı-cı