damıtmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gaz ürünler elde etmek için, bazı katı nesneleri ısı yoluyla temel ögelerine ayrıştırmak, imbikten çekmek, taktir etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,kimya"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-mıt-mak