deneme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Denemek işi, sınama

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Son biçimini bulmamış, taslak durumunda olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düzyazı türü

İlişkili birleşik kelimeler; "deneme hayvanı" "deneme tahtası" "deneme yayını"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ne-me