deneme hayvanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Meranın verimi veya mera üzerinde uygulanan ıslah ve düzenleyim işlemlerinin etkileri hakkında bilgi edinmek amacıyla otlatılan ve canlı ağırlık artışı veya süt verimi devamlı biçimde ölçülen hayvan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ne-me hay-va-nı