deneme tahtası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerinde bilgisizce tedavi, onarım vb. işler yapılan kimse veya şey

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ne-me tah-ta-sı