cam ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça cām

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapılmış, sırça

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Pencere

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kadeh, içki

Özelliği / Tipi / Türü; "eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "cam çivisi" "cam elyafı" "camevi" "camgöbeği" "camgöz" "cam göz" "camgüzeli" "cam kanatlılar" "cam kaya" "cam lifi" "cam macunu" "cam mozaik" "cam resim" "cam suyu" "cam yuvası"