camevi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cam takma işleri yapılan dükkân, camcı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Cam yuvası


Hecelenişi / Hecelemesi;
ca-me-vi