erişte ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnce ince kesilip kurutulan hamur

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça rişte

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Deniz yosunu

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-riş-te