ne demek?

Bir ulusun düşüncelerini, hedeflerini, ideallerini, güncel politikalarını, kurumlarını ve kültürünü yabancı ülkelerin kamuoylarına anlatma amacıyla uygulanan politika

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kamu dip-lo-ma-si-si