ne demek?

Belleğine yüklenmiş program uyarınca aritmetik ve mantık işlemleri yapabilen, sonuca göre karar verip programdaki akışı değiştirebilen, çevresiyle etkileşimde bulunabilen, girdi ve sonuç verilerini belleğinde tutabilen aygıt; elektronik beyin

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bilişim

Kullanımı;

"Bir tümcenin bilgisayar tarafından ögelerine ayrılabilmesi için bilgisayarın o dilin söz dizimsel özelliklerini bilmesi gerekir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bil-gi-sa-yar