bilgisayar korsanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgisayar ve haberleşme teknolojileri konusundaki bilgisini gizli verilere ulaşmak, ağlar üzerinde yasal olmayan zarar verici işler yapmak için kullanan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bilişim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-gi-sa-yar kor-sa-nı