ne demek?

Erişim izni ve yetkisi olmamasına karşın bilgisayar ve çevre birimlere erişerek buralardaki verileri okuma, silme ve değiştirme eylemlerinde bulunan veya bilgisayarın çalışmasını engelleyen kimse

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bilişim

Hecelenişi / Hecelemesi;

bil-gi-sa-yar kor-sa-nı