bilgisayar ağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaynaklarını paylaşmak üzere birbirine bağlanmış iki veya daha fazla bilgisayarın oluşturduğu yapı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bilişim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-gi-sa-yar ağı