besi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak için kullanılan takoz vb. şeyler

İlişkili birleşik kelimeler; "besi doku" "besihane" "besi hayvanı" "besi örü" "besi suyu" "besi yeri" "aşırı besi" "ham besi suyu" "ongun besi suyu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
be-si