besi doku ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tohumların içinde embriyoyu çevreleyen bölüm, besi dokusu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yumurta akı maddesi


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-si do-ku