besi hayvanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beslenmek amacıyla alınan hayvan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Besiye çekilen hayvan


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-si hay-va-nı