başmuharrir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başyazar. "(Bir gazete veya derginin başyazılarını yazan kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Arapça muḥarrir


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-mu-har-rir