ne demek?

► birleşik çekim

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim dil bilgisi

Hecelenişi / Hecelemesi;

bir-le-şik za-man