birleşik zaman ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yalın zamanlı ve çekimli bir fiilin -di "(i-di)", -miş (i-miş,), -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak bildirdiği zaman: Sevdiydi (sevdi-y-di <sevdi+i-di), sevecekmiş (sev-ecek-miş < sev-ecek + i-miş) sev-er-se (sev-erse < sev-er + ise) gibi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

İlişkili birleşik kelimeler; "hikâye birleşik zamanı" "katmerli birleşik zaman" "şartlı birleşik zaman" "rivayet birleşik zamanı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bir-le-şik za-man