elaman ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bezginlik ve sızlanma anlatan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem"

kelimesinin kökeni; Arapça elamān


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-la-man