bağlayıcı ünlü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile başlayan ek getirildiğinde kök ile eki birbirine bağlayan ünlü, bağlantı ünlüsü: al-ı-r, aç-ı-l-mak, gec-i-k-mek vb

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-la-yı-cı ün-lü