bıyıklı balık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sazangillerden, büyüklerinin boyu 2 metreyi bulan, eti sevilen bir balık "(Barbus fluviatilis)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bı-yık-lı ba-lık