ne demek?

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tarihÖzel

Hecelenişi / Hecelemesi;

Ala-yunt-lu