çalgıç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mızrap. "(Telli çalgıları çalmaya yarayan, kemik, maden, plastik veya özellikle kiraz ağacından yapılan alet)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bahçe süpürgesi, çalkı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çal-gıç