ayı üzümü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fundagillerden, küçük taneli yemişler veren, tüylü bir bitki "(Arbutus uva ursi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yı ü-zü-mü