atfetmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işi veya bir sözü bir kimseye mal etmek, yüklemek, isnat etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaṭf + Türkçe etmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yöneltmek, çevirmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
at-fet-mek